Blog

Wat als u een huis met vochtproblemen gekocht heeft?

2513_5eb3afdd10809
Overige vochtproblemen

Wat als u een huis met vochtproblemen gekocht heeft?

Het komt regelmatig voor dat iemand een woning aankoopt, die achteraf toch niet helemaal in de goede staat blijkt te zijn die men had voorgelegd aan de kopende partij. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met zaken, die tijdens de bezichtiging niet te zien waren. Dergelijke problemen noemt men ook wel verborgen gebreken: logischerwijs omdat ze ten tijde van de aankoop verborgen waren.

In bepaalde gevallen kunt u dit achteraf op de verkoper verhalen, maar dit is zeker niet altijd het geval. U heeft als koper namelijk ook bepaalde verantwoordelijkheden, zoals de zogeheten onderzoeksplicht.

In dit artikel vindt u meer informatie over verborgen vochtproblemen, de reden waarom dit vaak hoge kosten achteraf kan opleveren en hoe u hiermee het beste omgaat.

Wat te doen met verborgen gebreken zoals vochtproblemen?

Het begrip verborgen gebrek is niet geheel duidelijk omschreven in de wet, hierdoor is het heel moeilijk om te bewijzen of er al dan niet sprake is van een verborgen gebrek in een huis dat onlangs is aangekocht. Vochtproblemen vormen steevast een onderdeel van verborgen gebreken. Denk aan een barst waarlangs water naar binnen vloeit, doorslaand vocht of een lekkage achter een muur die op het moment van de bezichtiging niet zichtbaar was.

Het probleem hiermee is, dat u als koper mogelijkerwijs een woning aankoopt voor een hoger bedrag dan de werkelijke waarde. U zult immers achteraf nog onvoorziene kosten moeten maken, die erg hoog op kunnen lopen in specifieke gevallen. Het is daarom heel belangrijk dat u tijdens de aankoop goed op de hoogte bent van de zogeheten onderzoeksplicht. Wat dit is, vertellen wij u nu.

» Last van vochtproblemen?Contacteer ons voor uw GRATIS vochtdiagnose op maat!

De onderzoeksplicht van de koper

De onderzoeksplicht schrijft in principe voor, dat elke potentiële koper een woning dient te onderwerpen aan een grondig onderzoek. Met grondig wordt heel expliciet bedoeld, dat de inspectie wordt uitgevoerd met de ogen van een normaal en vooruitziend persoon.

Dit hoeft verder niet te betekenen dat u met allerhande ingewikkelde apparatuur aan de slag moet, maar het is wel zeer raadzaam om een expert in te huren voor bijvoorbeeld een bouwkundig rapport. Veelal komen bij een dergelijke inspectie de meeste zaken wel boven water.

Is de schade op de verkoper verhaalbaar?

Heeft u ondanks een inspectie toch achteraf vochtproblemen (of andere verborgen gebreken) moeten vaststellen? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk, om de extra kosten die u hiervoor maakt achteraf op de verkoper te verhalen. Elke verkoper is namelijk bij de wet verplicht, om hier in te assisteren.

U dient dan wel aan de volgende vier voorwaarden te voldoen:

  • De problemen achteraf moeten echt onder de noemer verborgen gebrek vallen
  • Door het gebrek is het huis niet langer geschikt voor het gebruik waarvoor het bestemd is
  • Het gebrek is zowel belangrijk als ernstig
  • U moet tenslotte duidelijk kunnen bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het moment van aankoop en niet later pas is ontstaan

Kan een verkoper zich in het compromis indekken tegen verborgen gebreken?

In veel compromissen kunt u een zogenaamd exoneratiebeding vinden. Dit beding schrijft voor dat het pand: ‘verkocht wordt in de huidige staat, met alle zichtbare en verborgen gebreken’.

Maar dit geldt alleen, wanneer de verkoper:

  • Te goeder trouw handelde
  • Een natuurlijk persoon is en niet iemand die als professionele verkoper kan worden omschreven

Te goeder trouw betekent zoveel dat de verkoper zelf niet op de hoogte mocht zijn van het probleem. Was hij dat wel? Dan vervalt de werking van het beding. Daarom wordt het aan alle kopers aangeraden, om een solide inspectie uit te voeren en direct eventuele tekortkomingen te melden aan de verkoper. Zodat er achteraf niet onnodig problemen ontstaan.

Aquatec Vochtbestrijding kan u mogelijk helpen met een inspectie, of om achteraf de schade op een professionele en vakkundige wijze te herstellen. Bel ons gerust met al uw vragen.

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder