Water of vocht in de kelder?

Water of vocht in de kelder?

Water of vocht in de kelder? Kelderdichting of kelderdrainage

Heeft u een kelder in huis? Maar wordt deze de laatste tijd geteisterd door vochtproblemen?
U gebruikt uw kelder zeer waarschijnlijk voor allerlei doeleinden, misschien voor de boiler of warmtepomp, voor de stockage van voedingswaren, of voor het bewaren van een heleboel andere bezittingen. Kortom: uw kelder is erg vaak de ideale opbergplek voor al wat u niet elders in huis kwijt kunt.

Aquatec-Vochtbestrijding bied echter verschillende oplossingen, zodat u uw kelder opnieuw volledig zonder zorgen kunt gebruiken!

1. Oorzaken van vocht in uw kelder

Vocht in een kelder kan verschillende oorzaken hebben. Vooraleer we het vochtprobleem zelf kunnen oplossen, zal eerst moeten nagegaan worden wat de precieze oorzaak van het vochtprobleem is.

Enkele vaak voorkomende oorzaken zijn:

Grondvocht van buitenaf
Regeninslag (via een bijvoorbeeld een slecht sluitend raam)
Scheuren in de keldervloer- of muren
Slechte dichting van de naden tussen muur en vloer
Slechte afvoer
keldervocht in de kelder
water in kelder

2. Kiest u best voor kelderdichting of kelderdrainage?

Is de oorzaak van het vocht of water in uw kelder klaar en duidelijk (zoals regeninslag), dan kan is dit probleem gemakkelijk en goedkoop van de baan te werken. Is het vochtprobleem echter niet zo makkelijk te achterhalen? Heeft uw kelder bijvoorbeeld te lijden onder scheuren, grondvocht, heel vochtige muren of een slecht functionerend afvoersysteem? Dan voorziet Aquatec-Vochtbestrijding u van drie verschillende methoden die vaak worden toegepast:

3. Maak uw kelder 100% waterdicht

Wil u echter volledig zeker zijn dat uw kelder 100% waterdicht is, dan raden we aan om de kelderdichting of kelderdrainage te combineren met de installatie van een goed functionerend ventilatiesysteem.

Omdat een kelder ondergronds gelegen is, kan enkel de installatie van een ventilatiesysteem zorgen voor een regelmatige verluchting van uw kelder, noodzakelijk in de strijd tegen vochtproblemen.

4. Vochtproblemen in uw kelder behandelen

Heeft u last van vochtproblemen in uw kelder? Neem dan nu contact met AquaTec Vochtbestrijding voor een GRATIS vochtanalyse. Wij komen vrijblijvend bij u langs om het vochtprobleem in uw kelder te analyseren en een passende oplossing voor te stellen, volledig op maat van uw situatie.

U heeft een kelder maar u kan hem niet(meer) gebruiken zoals het hoort? Last van vocht in de kelder, een muffe geur of je producten die slecht worden door door te hoge luchtvochtigheid in je kelder?

Dit is spijtig want een kelder is uitermate geschikt als extra opslagruimte of zelf hobbyruimte of speelkamer. Een kelder kan daarom het beste goed in de gaten worden gehouden en gerenoveerd waar nodig, zodat u deze extra ruimte niet verliest. Indien je de kelder in één keer helemaal op wilt knappen, dan kan je twee unieke methoden toepassen: kelderdichting en kelderdrainage. In dit artikel leggen wij je uit waarom kelders met vochtproblemen kampen en hoe deze 2 behandelingen je hier vanaf helpen.

kelderdichting

5. De oorzaken van vocht in de kelder op een rij

Een kelder is een ruimte die bij uitstek met vochtproblemen te maken kan krijgen. Dit is te wijten aan de unieke ligging van een kelder. Elke ruimte die ondergronds is gelegen zal sneller en met meer vochtproblemen geconfronteerd worden, omdat vrijwel alle soorten vocht (mede door de zwaartekracht) in de kelder terecht kunnen komen. Hieronder vind je een opsomming van mogelijke vochtproblemen in de kelder.

Binnentredend grondwater
Een vaak voorkomend verschijnsel in kelderruimten is grondwater dat binnendringt. Heb je ergens in je kelder zwakke plekken in de muren of andere oppervlakken? Dan zal grondwater via deze beschadigingen in je kelder terecht komen en voor vochtschade zorgen.
Binnentredend sijpelwater
Net als grondwater kan sijpelwater ook gemakkelijk in uw kelder terecht komen, indien daar de mogelijkheid toe bestaat in de vorm van scheurtjes of beschadigingen in kelderoppervlakken. Sijpelwater is regenwater, dus vooral tijdens perioden wanneer het hevig regent wordt het risico op binnendringend sijpelwater extra hoog.
Beschadigingen in de kelder of kimnaad
Bij beschadigingen kan je denken aan scheuren en barsten in metsel- en voegwerk, ingescheurd beton, betonrot, grindnesten in beton, afdichtingen die niet waterdicht zijn en roosters die leiden tot binnendringend vocht. Een veel gehoorde oorzaak van vocht in de kelder is tevens een lekkende kimnaad. De kimnaad is de aanhechting tussen de muur en vloer van de kelder, dus waar deze twee oppervlakken samenkomen.
Lekkages
Een specifiek probleem dat dikwijls voor vochtproblemen en –schade in kelders zorgt zijn lekkages. Dit komt vooral door het feit dat veruit de meeste leidingen in en rondom de kelder liggen. Is er iets mis met een leiding, dan zal je dit hoogstwaarschijnlijk snel merken in de kelder in de vorm van binnendringend vocht.
Condensatieproblemen
Een laatste vochtprobleem waar veel kelders mee kampen, is condensatie. Kelders beschikken meestal niet over ramen en/of deuren en daarmee niet over goede ventilatiemogelijkheden. Hierdoor zal vochtige lucht niet goed afgevoerd kunnen worden en krijg je op termijn te maken met vochtplekken en een hogere luchtvochtigheid.

6. Welke methode is voor uw kelder het beste?

Kelderdrainage wordt nogal eens in combinatie met kelderbekuiping geplaatst, om er voor te zorgen dat uw kelder echt 100% waterdicht is. Wilt u weten welke methode voor u de beste uitkomst biedt? Neem dan vrijblijvend contact op met Aquatec-Vochtbestrijding. Indien gewenst komen we bij je langs voor een gratis vochtanalyse.

7. Nog meer vragen over kelderdichting

Hoe gevaarlijk is een natte kelder?
U vraagt zich waarschijnlijk af of een natte kelder gevaren oplevert? Als een kelder immers weinig tot niet gebruikt wordt dan ziet men er niet echt iets van. Maar laat u hierdoor zeker niet misleiden, want een natte kelder kent wel degelijk vele verschillende gevolgen en gevaren! Allereerst word je natuurlijk geconfronteerd met vochtige plekken op de muren, niet echt aantrekkelijk! Maar onder die vochtige plekken gaan veel meer processen schuil. Zo zullen ook de onderliggende materialen langzaam steeds vochtiger worden, dit leidt tot een structurele afname in de kwaliteit van deze materialen. Metselwerk, voegwerk, pleisterwerk en dergelijke zullen steeds weker worden tot de materialen stuk gaan. Hierdoor komt uiteindelijk de constructie van je woning in het gedrang, omdat een kelder tevens als fundering dient. Waakzaam zijn is de boodschap aangaande vocht in de kelder.
Vocht uit de kelder kan stijgen naar andere verdiepingen
Een vochtige kelder is niet alleen gevaarlijk voor de kelder zelf. Vocht heeft namelijk de vervelende eigenschap zich continu te verspreiden, zeker wanneer een oppervlakte als een keldermuur eenmaal verzadigd is. Hierdoor kan deze muur geen water meer opnemen en zal het vocht op zoek gaan naar drogere plekjes. Deze drogere plekjes zijn te vinden op hogere verdiepingen, die vooral in de winter veel droger zijn vanwege de warmte van het stoken. Duurt dit proces, dat opstijgend vocht wordt genoemd, een tijdje voort? Dan kan je uiteindelijk in de ganse woning last hebben van vochtproblemen en vochtschade.
Nevenverschijnselen en last van vervelende extra vochtproblemen
Naast vocht in de kelder, zal je ook al vrij gauw andere zaken kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld een witte waas op de muur. Dit kan duiden op ofwel salpetervorming, of hygroscopische zouten. Beide worden gevormd door bestanddelen die in het grondwater aanwezig zijn en zich tegen de muren afzetten, wanneer het vocht in contact komt met de wanden. Een ander veelgehoord probleem zijn schimmels. Schimmels zullen zich graag in een kelder nestelen. Schimmels groeien en gedijen fantastisch in kelders, indien je last hebt van vocht in de kelder dan kan je er in principe van uit gaan dat schimmelvorming zal volgen. Schimmels zullen de materialen in de kelder aantasten en luchtkwaliteit in een kelder benadelen.
Hoe behandel je al deze vochtproblemen in 1x behandeling?
U kan vocht in de kelder op vele manieren bestrijden. Er zijn methoden beschikbaar zoals muurinjectie die goed toepasbaar zijn bij plaatselijke vochtproblemen, maar als je last hebt van een meer algemene oorzaak dan zullen deze niet werken. Daarom biedt Aquatec Vochtbestrijding een tweetal methoden, die je kelder in één handeling compleet waterdicht maken. Dit betreft kelderdichting en kelderdrainage, welke hieronder uitvoerig worden toegelicht.
Kelderdichting: details en werkwijze
Kelderdichting wordt ook kelderbekuiping genoemd, omdat deze behandeling eigenlijk letterlijk voorziet in een soort kuip die rond je kelder wordt geplaatst. Vaak wordt deze methode gekozen wanneer je besluit te renoveren. De wanden en soms ook de vloer worden voorzien van nieuwe waterdichte lagen, waardoor vocht niet langer binnen kan treden. Wanneer kiezen voor kelderdichting? Kelderdichting kan eigenlijk in alle scenario’s worden toegepast, maar wordt vooral gekozen wanneer grond- of sijpelwater veelvuldig binnendringen. Veel oudere kelderwanden kunnen de infiltratie van vocht niet tegenhouden en zijn tevens niet goed bestand tegen de druk van het grondwater. Doordat met name grondwater zo vaak in contact treedt met materialen en oppervlakken in je kelder, raken deze na verloop van tijd ernstig beschadigd. Ook stoffen zoals salpeter en muurzouten kunnen dit proces aanzienlijk versnellen. Doordat je met kelderdichting deze fragiele materialen vervangt, zal je gehele kelder beter bestand zijn tegen binnendringend vocht en water. Zodoende blijft je kelder heerlijk fris en droog. Kelderbekuiping heeft als voordelen dat je extra ruimt in huis (terug)krijgt, omdat het klimaat in de kelder na plaatsing goed genoeg is om van deze ruimte gebruik te kunnen maken op vele manieren. Hierdoor neemt ook automatisch de waarde van uw woning toe. Hierdoor zal je ook geen overlast meer hebben in de vorm van vocht en een muffe geur. De rest van je woning loopt ook minder risico op vocht, bijvoorbeeld als gevolg van opstijgend vocht uit de kelder.
Hoe wordt kelderdichting geplaatst?
U kan ervoor kiezen kelderdichting zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde te plaatsen. Over het algemeen wordt de tweede optie gekozen, tenzij het een nieuwbouwwoning betreft. In veel gevallen wordt een deel van de bestaande wanden afgekapt, omdat hiervoor in de plaats nieuwe lagen en materialen komen. Deze nieuwe bezettingslaag zal er voor zorgen dat vocht niet langer kan infiltreren. Na het afkappen van de huidige muren en vloer, kan men goed zien waar het vocht naar binnen kan komen. Op deze plekken wordt vervolgens sneldrogende waterdichte cementmortel geplaatst. Daarna volgt het aanbrengen van meerdere fixeerlagen, dichtingslagen en nieuwe lagen cementmortel; afhankelijk van de mate waarin uw kelder wordt blootgesteld aan vocht. Deze extra lagen bestaan uit een veelvoud van materialen zoals kunsthars en speciale waterdichte lagen die het geheel versterken. Al deze lagen moeten afzonderlijk drogen, zodoende kan het plaatsen van kelderdichting wel een poosje in beslag nemen. Stijve en soepel kelderbekuiping en extra tips Kelderbekuiping bestaat over het algemeen in een stijve en soepele variant. Het verschil is vooral merkbaar in de materialen die worden gehanteerd, maar het effect is uiteindelijk hetzelfde. Je kelder is als nieuw en biedt geen ruimte meer voor vocht. Een tip die wij wel bieden: Overweeg ook een mechanisch ventilatiesysteem aan te schaffen. Zo hou je ook de luchtkwaliteit in de kelder optimaal en kan condensatie niet meer voor vervelende problemen zorgen.
Kelderdrainage: details en werkwijze
Naast kelderbekuiping kan je ook kiezen voor kelderdrainage. Kelderdrainage lijkt in theorie veel op kelderbekuiping, omdat er meestal ook voor wordt gekozen de huidige materialen te strippen en met gloednieuwe lagen te vervangen, die vocht goed buiten houden. Er is echter één belangrijk verschil: kelderdrainage voorziet ook in een speciaal noppenmembraan met afvoersysteem, waardoor vocht continu wordt afgevoerd. We leggen je uit, hoe dit werkt. <Wanneer kiezen voor kelderdrainage? Kelderdrainage wordt meestal gekozen, wanneer de druk van het grondwater omheen de kelder erg hoog is. Dit leidt er namelijk toe dat de materialen en oppervlakken van de kelder door deze hoge druk steeds meer beschadigen. U kunt zich voorstellen dat dit op termijn voor ernstige problemen kan zorgen, indien u hier niets aan doet. Kelderdrainage lost dit probleem zeer goed op, door in de muren een drainagesysteem aan te brengen dat verbonden is met de reguliere afvoer en een pomp. Deze pomp zorgt ervoor dat het vocht stelselmatig naar een verzamelput wordt gepompt en daarna via de afvoer wegvloeit en daarmee niet meer in je kelder terecht komt. Kelderdrainage bestaat in diverse varianten, de meest gehanteerde methoden zijn randdrainage, vloerdrainage en wanddrainage. Deze methoden kunnen zowel los als samen worden toegepast.
Hoe wordt kelderdrainage geplaatst?
Kelderdrainage wordt in principe op eenzelfde wijze als kelderdichting geplaatst. Eerst worden huidige materialen weggehaald, daarna kan men zien waar de grootste problemen zich bevinden. Daarna wordt een nieuwe dichtingslaag geplaats, waarna men over gaat tot het installeren van het membraan. Afhankelijk van de methode die je kiest, zijn er 3 standaard werkwijzen.
Drainage van de muren (wanddrainage)
De meest toegepaste methode is waarschijnlijk wanddrainage. In dit geval worden zowel de wanden als de vloer voorzien van het noppenmembraan. De vloer moet ook worden meegenomen, omdat het drainagesysteem onder de vloer door leegloopt. De verzamelput wordt in een hoek van de kelder geplaatst, waar het water naartoe wordt afgevoerd. Deze put is voorzien van een sensor, waardoor de put telkens vanzelf wordt geleegd wanneer deze vol is.
Kelderdrainage bij lekkage door de vloer (vloerdrainage)
In bepaalde gevallen wordt gekozen voor vloerdrainage. Dit komt vooral voor, wanneer grondwater de vloer infiltreert en de vloer niet van beton is gemaakt maar van een meer poreus materiaal. Door de vloer dan te vervangen met een betonnen versie en tevens te voorzien van een drainagefolie, lost u dit probleem adequaat op. Ook dit systeem leidt het vocht naar een verzamelput, dat wederom op een diep punt in een hoek wordt geplaatst. Daarna wordt deze put door middel van een sensor geleegd wanneer nodig en het vocht wordt naar het riool gevoerd.
Kelderdrainage bij lekkage van de kimnaad (randdrainage)
Een speciale optie die vaak wordt gekozen, is een drainagesysteem om de kimnaad te versterken. De kimnaad kan voor vochtproblemen zorgen, indien er sprake is van een slechte hechting tussen de muren en de vloer. Bij kimnaaddrainage wordt voorzien in een speciaal kanaal ter hoogte van de kimnaad, dat het vocht effectief opvangt en ook in dit geval weer naar de verzamelput loodst. Ook dan wordt deze put structureel leeggepompt, wanneer de sensor dit aangeeft. Zo pakt je een eventueel zwakke kimnaad goed aan.

Natte of vochtige kelder laten aanpakken? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder