Blog

Vochtproblemen na aankoop van een woning? Wat moet je doen?

2527_5eb3afdda1dba
Overige vochtproblemen

Vochtproblemen na aankoop van een woning? Wat moet je doen?

Het is een van de grootste dingen waar je voor vreest als je een huis of appartement gaat kopen: de verborgen gebreken. Je hebt je toekomstige woning meermaals bezocht en er is je niks opgevallen. Maar wanneer je net je intrek hebt genomen zie je toch wat opduiken in je nieuwe woonst: een vochtprobleem.

Heb je mogelijke vochtproblemen vastgesteld in je nieuwe woning? Lees dan even verder wat je zoal kan doen.

Is een vochtprobleem een verborgen gebrek?

Een zogenaamd ‘verborgen gebrek’ wordt eigenlijk niet echt vermeld in de wetgeving. Daarom is het moeilijk om juridisch aan te tonen of een bepaald probleem in een woning al dan niet een verborgen gebrek is.

In principe is het uitgangspunt dat verborgen gebreken er ofwel voor zorgen dat onr犀利士
oerende goederen ongeschikt worden
voor het bestemde gebruik, ofwel dat het normale gebruik ervan zodanig vermindert dat je het als koper niet of voor veel minder geld zou gekocht hebben.

Je mag ervan uitgaan dat een gebrek verborgen was wanneer je zelf voldoende onderzoek hebt gedaan tijdens je bezichtigingen van de woning en via alle documentatie die je beschikbaar had rond je nieuwe woonst. Als koper is het jouw verantwoordelijkheid om de woning te inspecteren zoals een normaal, vooruitdenkend persoon zou doen.

Daar wringt het schoentje als het op vochtproblemen aankomt. Die zijn niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Je kan natuurlijk moeilijk alle muren aflopen met een vochtmeter of stukken gaan afbreken om je inspectie te doen. Hierna geven we meer uitleg wat je moet doen wanneer je een verborgen gebrek vaststelt na je aankoop van de woning.

» Vochtproblemen in je woning?Contacteer ons voor een gratis vochtanalyse

Vochtproblemen zijn niet altijd zichtbaar voor de aankoop van een woning

Voorkomen is beter dan genezen. Dus we raden eerst en vooral aan om een woning meermaals te bezoeken voordat je een beslissing neemt. Dat zal je redelijkerwijs wel doen gezien de investering die een woning vraagt. Neem desnoods iemand mee die er wat meer van kent zodat er achteraf niet zomaar lijken uit de kast vallen.

Als je tijdens je bezoek een probleem vaststelt, moet je dat meteen melden aan de verkoper. Dan is er namelijk sprake van een zichtbare tekortkoming. Dat kan gaan van vochtplekken, schimmels, houtrot, afbrokkelingen en nog meer gevolgen van opstijgend of doorslaand vocht.

Het is cruciaal dat je alle zichtbare gebreken gaat melden voordat je de verkoopovereenkomst ondertekent bij de notaris. Daarna kan je de schuld namelijk niet meer zo eenvoudig bij de verkoper leggen.

In sommige gevallen kan het ook je onderhandelingspositie versterken om de woning te kopen. Je kan een verkoper eventueel vragen om nog enkele dingen op te lossen alvorens jij je intrek neemt of om de prijs te verlagen wanneer je gebreken vastgesteld hebt.

Wat zijn je rechten bij verborgen gebreken?

Maar goed, verborgen gebreken waren dus niet te zien tijdens de voorafgaande bezichtigingen. Dan hangt het er vanaf of de verkoper wel te goeder trouw heeft gehandeld. Dat wil zeggen: wist hij al van het probleem af? En heeft hij het al dan niet proberen wegmoffelen?

In het geval van vochtproblemen kan de verkoper ze bijvoorbeeld bewust gaan camoufleren door bijvoorbeeld de aangetaste muur te verven net voor een bezoek. Dan is er aanvankelijk niks te zien, maar een paar weken later worden de vochtplekken op de muur weer zichtbaar. Dat is dan een verborgen gebrek.

Verborgen gebreken worden vaak vermeld na het sluiten van de koopovereenkomst. Meestal is de verkoper beschermd door een clausule in het koopcontract. Een doorwinterde notaris zal dat vrijwel altijd in de overeenkomst meenemen. De clausule stelt dat de “koper niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken” en dat “het goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt”.

De verkoper is dus niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken als hij te goeder trouw is en dus niet wist dat er vochtproblemen waren in de woning.

Wanneer kan je de verkoper dan wel aansprakelijk stellen voor vochtproblemen?

Als je kan bewijzen dat de verkoper reeds voor de verkoop van de woning weet had van de vochtproblemen, maar daar niks over gezegd heeft vóór de overeenkomst werd ondertekend, kan je de verantwoordelijkheid wel bij hem leggen.

Verzwarende omstandigheden zijn er dan als je ook kan aantonen dat hij een poging heeft gedaan om het vocht te verbergen met bijvoorbeeld schilderwerk.

Als je dat kan bewijzen, heb je juridisch de mogelijkheid om:

  • de koopovereenkomst volledig te annuleren
  • of een vermindering van de verkoopprijs te eisen
  • of een schadevergoeding te eisen zodat je herstellingswerken kan laten uitvoeren. Een expert zal dit bedrag dan vaststellen.

» Vochtproblemen in je woning?Contacteer ons voor een gratis vochtanalyse

Wat kan je doen wanneer je een verborgen vochtprobleem ontdekt na aankoop van een woning?

De beste raad die we je kunnen geven is dat je onmiddellijk tot actie over moet gaan wanneer je vocht ziet in je nieuwe woning.

Voordat je gerechtelijke stappen kan ondernemen, heb je bewijs nodig. Je moet aantonen dat er een vochtprobleem is en dat het reeds aanwezig was voor je de woning kocht.

Neem daarvoor contact op met een vochtexpert om het vochtprobleem te analyseren en de oorzaak ervan te bepalen. Tijdens een vochtdiagnose kan je ook laten achterhalen hoe lang het vocht er al ongeveer is.

Vervolgens zal je moeten bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van de gebreken. Dat is een meer complexe aangelegenheid. Met een aangetekend schrijven kan je een ingebrekestelling versturen naar de verkoper en eventueel een advocaat erbij halen.

Vraag een gratis vochtdiagnose aan

Via Aquatec Vochtbestrijding kan je een gratis vochtanalyse laten uitvoeren. Onze specialisten komen tot bij jou om het vochtprobleem vast te stellen. Je ontvangt ook een prijsraming voor de vochtbehandeling.

Na deze analyse kan je het verborgen gebrek aantonen en heb je een indicatie van de schadevergoeding die je van de verkoper kan eisen.

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder