Blog

Ventilatie voor bedrijven? Wat verandert er na corona?

airco en ventilatie
Tips

Ventilatie voor bedrijven? Wat verandert er na corona?

Corona heeft niet alleen invloed op ons persoonlijke leven. Ook op de werkvloer is er sinds het begin van de pandemie heel wat veranderd. Naast mondmaskers en social distancing speelt ook ventilatie een sleutelrol in de strijd tegen het coronavirus. En dat zowel thuis als op het werk.

Maar hoe pak je die ventilatie in bedrijven nu het beste aan? En waar moet je allemaal rekening mee houden? Je komt het in onderstaand artikel te weten.

Verluchten is geen synoniem voor ventileren

De WHO ziet ventilatie als de belangrijkste factor om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt in binnenruimtes. Ventileren is dus de boodschap, ook op de werkvloer, en dat doe je niet door twee keer per dag het raam even open te zetten. Verluchten en ventileren zijn twee heel andere dingen:

  • Onder verluchten verstaat men het openen van een raam of een deur zodat er verse lucht kan binnenkomen. Wanneer je het raam terug sluit, dan stopt de aanvoer van verse lucht ook meteen. Verluchten is dus een tijdelijke oplossing om verse lucht in een ruimte te krijgen.
  • Bij ventilatie wordt er continu verse lucht aangevoerd. Dat kan gebeuren op een natuurlijke of mechanische manier. Natuurlijk ventileren kan door een raam constant open te laten staan op een kier of door verluchtingsroosters te installeren.

Bij mechanische ventilatie wordt bijvoorbeeld een ventilatiesysteem D geïnstalleerd waardoor lucht op een gecontroleerde manier ververst wordt. Het grote voordeel van ventilatie is dat je geen vervelende luchtstromen hebt en dat de temperatuur binnen constant blijft. 

Heeft corona invloed gehad op de ventilatienormen?

Corona wordt vaak genoemd als de reden voor betere ventilatie in gebouwen, maar eigenlijk waren er al voor de pandemie afspraken gemaakt over ventilatie op de werkvloer. In de codex Welzijn op het werk bevinden zich namelijk een aantal bepalingen in verband met de kwaliteit van de binnenlucht in werkruimtes. Die werden in 2019 reeds geactualiseerd. Sinds de coronacrisis heeft de Hoge Gezondheidsraad logischerwijs meer benadrukt hoe belangrijk ventilatie is voor de luchtkwaliteit en zitten een aantal regels in een stroomversnelling.

Maar hoe weet je nu of er voldoende geventileerd wordt? Dat doe je met een CO2-meter. Mensen ademen CO2 uit en hoe meer mensen zich in een slecht geventileerde ruimte bevinden, hoe hoger de CO2-concentratie zal zijn. Er wordt nu in het kader van de COVID-19-pandemie gestreefd naar een maximumwaarde van 800 ppm CO2. Ook de norm van 900 ppm wordt gecommuniceerd. In geen geval mag de drempel van 1200 ppm overschreden worden. De luchtkwaliteit is dan bijzonder slecht. Hoe lager die CO2-waarde is, hoe beter natuurlijk. 

Het wordt aangeraden om CO2-meters op de werkvloer te hangen om zo de CO2-concentratie in de gaten te kunnen houden. Op de meter kan je dan de luchtkwaliteit monitoren en extra ventileren wanneer dat nodig blijkt.

Opgelet: een goede ventilatie sluit natuurlijk niet alle besmettingen uit. Een besmet persoon zal virusdeeltjes verspreiden en dan bestaat dus ook de kans dat je besmet raakt, al zal die kleiner zijn.

co2 meter

Tips voor de CO2-meter in gebouwen

Er zijn ondertussen al heel wat verschillende soorten CO2-meters op de markt. Het ene toestel is gebruiksvriendelijker dan het andere in een bedrijf.

We raden je aan om te kiezen voor een CO2-meter met een ingebouwd display waarop je het CO2-gehalte in de lucht kan aflezen. Zo weet je in een oogopslag of je bedrijf de drempel overschrijdt of niet. Toestellen die geen display hebben, werken met een app of je kan de waarden soms enkel online raadplegen. Dat is minder praktisch.

Verder kies je ook beter voor een CO2-toestel dat zichzelf kan kalibreren. Na verloop van tijd wordt de sensor minder nauwkeurig. Er treedt dan een drift op die enkel weggewerkt kan worden door de sensor opnieuw af te stellen. Kies voor een meter die zichzelf kan kalibreren. Je herkent die toestellen aan de vermelding ‘single beam’ of ‘dual beam’.

Hoe kan je naast ventilatie de luchtkwaliteit op het werk verzekeren?

Ventilatie zal in ieder geval al heel veel doen aan de luchtkwaliteit, maar wil je in het kader van ziektepreventie toch nog meer doen? Dan kan je eventueel ook een luchtzuiveraar installeren. Dat kan als aanvulling dienen op het ventilatiesysteem. Er worden dan potentieel besmettelijke virusdeeltjes uit de lucht gefilterd zodat het besmettingsrisico nog verlaagd wordt. 

Aquatec helpt jouw bedrijf beter ventileren

Heeft je bedrijf een beter ventilatiesysteem nodig? De experten van Aquatec komen graag bij je bedrijf langs om de situatie in kaart te brengen en oplossingen aan te bieden. Zo weet je zeker dat je binnenkort mee bent met de nieuwste ventilatienormen. Contacteer ons nu of maak een afspraak.

 

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder