Blog

Hoe ontstaat condensatie?

vocht in de badkamer
Condens & schimmels

Hoe ontstaat condensatie?

Condensatie is een vochtprobleem dat ontstaat wanneer vochtige, warme lucht in contact komt met koudere oppervlakken. De vochtige lucht hecht zich aan dat koudere oppervlak en wordt als gevolg hiervan weer vloeibaar. Dit kunnen in eerste spiegels of ramen zijn.

Op zich is dit een zeer gewoon fenomeen, dat in principe perfect zonder gevolgen blijft. Er kunnen echter problemen ontstaan, wanneer condens zich begint vast te hechten op poreuze oppervlakken zoals muren en plafonds. Hoe vaker dit gebeurt, hoe meer het oppervlak verzadigd zal raken met vocht.

Hoe en waar wordt condens gevormd?

Wat veroorzaakt condensatie?

Oorzaak 1: Ontbreken van goede ventilatie

Een veelgehoorde oorzaak van condensatie is het ontbreken van afdoende ventilatie in huis. Woningen die niet voorzien zijn van een (mechanisch) ventilatiesysteem zijn extra gevoelig voor condensatieproblemen. Een ruimte die weinig tot nooit wordt verlucht, zal lijden onder het aanwezige vocht dat niet weg kan, waardoor allereerst de ramen zullen beslaan. Na verloop van tijd zal het vocht echter ook een weg weten te vinden naar andere oppervlakken die veel gevoeliger zijn voor vocht, zoals muren en plafonds.

Vooral “natte ruimten” zoals badkamers, keukens en kelders die niet voorzien zijn van ramen of luchtroosters, zullen te kampen krijgen met condensatieproblemen.

Oorzaak 2: Condensatie als gevolg van koudebruggen

Een tweede oorzaak van condensatieproblemen is de mogelijke aanwezigheid van koudebruggen. Koudebruggen zijn plekken in de constructie van een gebouw waar onvoldoende isolatie aanwezig is. Zo kan op die plek warme lucht in contact komen met koudere lucht en oppervlakken. Op die plekken ontstaan er dan niet alleen condensatieproblemen, maar is er ook energieverlies.

Een spouwmuur die niet goed geïsoleerd is, kan ook leiden tot koude plekken waar vocht zich aan vasthecht.

» Last van condens in huis?Contacteer ons en vraag uw gratis vochtdiagnose op maat!

Waar ontstaan condensatieproblemen?

Condensatie kan in feite overal in uw woning voorkomen, maar er zijn een aantal plekken en ruimten die extra gevoelig zijn. Dit heeft vooral te maken met de aard van de ruimte.

Condensatie in muren en plafonds

Condensatievocht in muren en plafonds ontstaat wanneer vochtige lucht afkoelt tegen het koude oppervlak. Dit kan zowel te wijten zijn aan een overschot aan vochtige lucht in combinatie met een gebrek aan ventilatie, maar ook door de aanwezigheid van een koudebrug. In het eerste geval zullen de condensatieproblemen een wijder bereik hebben. In het laatste geval kunnen de vochtplekken meer plaatselijk zijn.

Condensatie in de kelderruimte

Een kelder of kruipkelder kan door meerdere oorzaken te maken krijgen met condensatie. Zo kan er sprake zijn van doorslaand (grond-)vocht. Wanneer de vochtige lucht die zo ontstaat nergens heen kan, condenseert het tegen de muur of het plafond. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel: vochtige lucht condenseert en verdampt weer bij een hogere temperatuur, om vervolgens weer te condenseren wanneer het kouder wordt.

Condensatie in natte ruimten

Condensatie in de badkamer of keuken komt ontzettend veel voor. In beide ruimten worden immers grote hoeveelheden waterdamp geproduceerd. Op het moment dat dit vocht niet effectief kan worden afgevoerd, ontstaan condensatieproblemen.

Wilt u graag weten of uw woning last ondervindt van condensatie?

Heeft u last van vochtproblemen, maar weet u niet zeker of dit aan condensatie te wijten is? Dan kunt u het beste de hulp inroepen van een vochtexpert. AquaTec Vochtbestrijding doet precies wat onze naam al aangeeft: wij bestrijden elk vochtprobleem in huis.

Dankzij onze vrijblijvende en gratis vochtanalyse speuren wij snel de oorzaak van uw vochtprobleem op. Gaat het om condensatie, dan kunnen wij u adequaat adviseren over de juiste vervolgstappen om het condensatieprobleem doeltreffend te bestrijden. Neem nu contact met ons op!

Meer over condensatieproblemen, oorzaken en oplossingen

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder