Blog

Condensatie op ramen: schadelijk of onschuldig?

Condens & schimmels

Condensatie op ramen: schadelijk of onschuldig?

Beslagen ramen zijn een behoorlijk bekend gezicht. Het komt vaak voor op ramen van woningen, maar ook bijvoorbeeld op autoramen. Maar wat veroorzaakt deze condensatie op ramen?
Condens is eigenlijk niks anders dan water en ontstaat wanneer waterdamp afkoelt. De minuscule deeltjes worden dan omgezet in vloeibare vorm en worden daardoor weer zichtbaar. Wanneer de lucht in een warme ruimte vochtig is, ontstaat er condens indien deze lucht in contact komt met een kouder oppervlak. Condens kan zich aan zowel de binnenkant als de buitenkant van een raam bevinden, of zelfs tussen twee glasplaten wanneer er sprake is van dubbel glas.
In wat volgt lichten we deze drie situaties kort toe.

Condens aan de binnenzijde van een raam

Condensatie aan de binnenkant van een raam wordt veroorzaakt door vochtige lucht, bijvoorbeeld na het douchen of tijdens het koken. Deze lucht komt vervolgens in aanraking met een koud oppervlak en nestelt zich aldaar. Met name in de winter is dit een veelvoorkomend fenomeen, omdat de temperatuur buiten een stuk lager is dan binnen. Door dit temperatuurverschil komt condensvorming aan de binnenkant van een raam veelvuldig voor. In dit geval is adequate ventilatie in de woning belangrijk, omdat hierdoor vocht efficiënt kan worden afgevoerd. Ontbreekt het in uw woning aan ventilatie dan is dit geen ramp: binnen enkele uren verdwijnt de condensatie vanzelf weer. Deze vorm van condens is verder in het geheel niet schadelijk.

Condens aan de buitenzijde van een raam

Condensatie kan zich ook op de buitenzijde van een raam vormen. Dit komt trouwens vaak voor bij woningen met ramen van dubbel glas. In principe is er nu sprake van dezelfde situatie als hierboven geschetst, maar dan omgekeerd. Wanneer de buitenlucht warmer is dan het raamoppervlak en de luchtvochtigheid buiten hoog is, vormt zich condens tegen de buitenkant van het raam. Dit is met name in de zomer het geval, op broeierig warme dagen. Wanneer de binnenkant van het raam warmer wordt, verdwijnt ook deze vorm van condens vanzelf. Om deze condens te voorkomen kunt u overwegen om de ramen aan de buitenkant af te schermen, door middel van rolluiken. Dit is echter ook niet per se nodig, omdat ook deze vorm van condens geheel onschadelijk is.

Condens tussen twee glasplaten

Naast de hierboven genoemde voorbeelden, kan condens ook ontstaan tussen twee glasplaten. Vooral in nieuwere woningen met dubbel glas komt dit wel eens voor. In dit geval is er echter meer aan de hand dan enkel een verschil in temperatuur. Dubbel glas behoort te allen tijde 100% luchtdicht te zijn, waardoor het in principe niet mogelijk is dat er alsnog lucht of vocht tussen de glasplaten komt. Gebeurt dit toch, dan is de kans groot dat dit veroorzaakt wordt door een lekkage of een constructiefout tijdens het zetten van het glas. In een dergelijk geval kunt u het beste contact opnemen met een firma die gespecialiseerd is in vochtbestrijding.

AquaTec is u hiermee graag van dienst. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen, waarna wij het probleem ter plaatse bekijken, de schade opnemen en u de meest geschikte oplossing voorstellen teneinde het probleem te verhelpen.

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder