Blog

Doorslaand vocht in huis? Wat zijn de gevolgen?

Overige vochtproblemen

Doorslaand vocht in huis? Wat zijn de gevolgen?

Doorslaand vocht kan helaas bijzonder veel nare gevolgen hebben voor uw woning. Zo leidt doorslaand vocht niet alleen tot een beschadigde buitengevel, maar veelal ook tot beschadigingen van uw binnenmuren. Daarnaast kunnen allerlei secundaire (vocht-)problemen ontstaan, zoals schimmelvorming, een hoge luchtvochtigheid in uw woning, isolatiemateriaal dat beschadigd raakt – met een hogere energierekening tot gevolg – en allerhande waterschade. Ook gaat de bouwkundige constructie van uw woning langzaamaan achteruit, wat op zijn beurt leidt tot waardevermindering van uw huis.

In wat volgt, gaan we dieper in op de mogelijke gevolgen van doorslaand vocht:

Gevolg 1: Beschadiging van de buitengevel

Als doorslaand vocht onbehandeld blijft, dan zal de algehele conditie van de buitengevel steeds slechter worden. Alle soorten vocht zijn op langere termijn eigenlijk funest, zowel voor de stenen als het voegwerk in uw gevel, maar vooral bij vrieskou zal opvriezend vocht tot problemen leiden. Fijne haarscheurtjes kunnen dan uiteindelijk uitgroeien tot barsten, zodat vocht sneller naar binnen kan treden. Is uw gevel beschadigd, dan dient u deze zo snel mogelijk te laten herstellen en renoveren.

» Last van doorslaand vocht in huis?Contacteer ons en vraag uw gratis vochtdiagnose op maat!

Gevolg 2: Beschadigde binnenmuren

Doorslaand vocht leidt niet alleen tot beschadigingen aan de buitengevel, maar in vrijwel alle gevallen ook tot schade aan de binnenmuren. Zaken die wij vaak terugzien, zijn afbrokkelend pleisterwerk, los bladderende verf en behang dat loslaat.

Een langdurig vochtige muur zal langzaam maar zeker meer en meer beschadigd raken. Dit komt de constructie van uw woning absoluut niet ten goede. Plus, hoe langer u wacht met het ondernemen van actie, hoe duurder de herstellingswerken zullen uitvallen.

Gevolg 3: Schimmelvorming binnenshuis door doorslaand vocht

Vrijwel elk vochtprobleem leidt op een gegeven moment tot schimmelvorming, en doorslaand vocht is hier geen uitzondering op. Schimmels gedijen namelijk uitstekend in een vochtige omgeving en zullen zich heerlijk aan oppervlakken hechten die te kampen hebben met vochtproblemen. Deze micro-organismen verspreiden echter sporen, die erg schadelijk zijn voor uw gezondheid. Vooral mensen die gevoelige luchtwegen hebben, kunnen door het inademen van de schimmelsporen hinder ondervinden. Bepaalde klachten zoals benauwdheid en hoesten kunnen hierdoor verergeren. Schimmels moeten bijgevolg zo snel mogelijk aangepakt worden.

Uiteraard is het ook belangrijk om het onderliggende vochtprobleem ook aan te pakken, omdat de schimmels anders telkens weer terug zullen keren.

» Last van doorslaand vocht in huis?Contacteer ons en vraag uw gratis vochtdiagnose op maat!

Gevolg 4: Beschadiging van aanwezig isolatiemateriaal

Vochtproblemen hebben altijd nadelige gevolgen voor de thermische isolatie van een woning. Is er sprake van doorslaand vocht, dan kan het isolatiemateriaal in uw spouw, de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur, vochtig worden. Het vervelende gevolg hiervan is dat vochtig isolatiemateriaal veel minder warmte vasthoudt dan onbeschadigd isolatiemateriaal.
Logischerwijs zal hierdoor het energierendement van uw woning dalen maar uw energierekening omhoog gaan. De buitengevel van uw woning moet daarom te allen tijde in perfecte conditie zijn, om voldoende bescherming te bieden tegen weersinvloeden die doorslaand vocht tot gevolg hebben.

Gevolg 5: Beschadiging aan uw kelder of kruipruimte

Heeft uw woning last van doorslaand vocht, dan kan dit in bepaalde gevallen ook uw kelderruimte aantasten. Indien uw kelderplafond en kelderwanden scheuren en barsten vertonen, dan zal het binnentredende vocht ook een weg naar beneden vinden en op die manier uw kelder binnendringen. In dergelijke gevallen adviseren wij extra maatregelen om uw kelder waterafstotend te maken, zoals kelderbekuiping of kelderdrainage.

Gratis vochtanalyse

Wilt u weten met welke gevolgen van doorslaand u misschien te maken heeft? Niet alle gevolgen van doorslaand vocht zijn direct met het blote oog waarneembaar. Neemt u liever liever geen risico’s, dan kunt u door Aquatec Vochtbestrijding een geheel gratis vochtanalyse laten uitvoeren. Wij gaan alles grondig na, om exact in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is. Daarna bieden wij uitgebreid en vrijblijvend advies betreffende de gepaste behandeling. Bel ons vandaag voor meer informatie over deze uitgebreide vochtanalyse.

Meer over doorslaand vocht, oorzaken en oplossingen

Vochtprobleem in huis? Vraag uw gratis diagnose aan.

Onze vochtadviseur contacteert u.
U ontvangt gratis professioneel advies.

    EigenaarHuurder